Obrtni stolovi se obično prave prema potrebnim dimenzijama. Pogon stola je trofazni elektromoto sa reduktorom, kojim se upravlja pomoću frekventnog regulatora. Stolovi poseduju sistem za podizanje i spuštanje u zadatom opsegu, kao i širok opseg broja obrtaja diska stola. Obrtni stolovi se uglavnom izrađuju od nerdjajućeg čelika.