BiPak se bavi sledećim uslugama:

PROJEKTOVANJE

  • Mašinskih konstrukcija
  • Procesne opreme

MONTAŽA

  • Procesne opreme
  • Mašinskih konstrukcija
  • Pneumatskih instalacija

IZRADA

  • Zavarivanje : čelik, prohrom, aluminijum

 

SERVIS I ODRŽAVANJE

  • Procesne opreme
  • Mašinskih konstrukcija
  • Pneumatskih instalacija