Mašina formira kartonske tacne za transport mlečnih proizvoda u čašicama. Predformirane kartonske tacne se ručno postavljaju u magacin kartona na početku mašine. Sve naredne operacije se obavljaju automatski.

Vakuumskim kapicama se tacna povlači iz magacina u uležištenje na glavnom lančastom transporteru. Ovim je tacna formirana. Automatski upakivač, preuzima dolazne čašice sa sistema primarnog pakovanja, formira
zadatu grupu čašica za utovar i automatski utovara u formiranu kartonsku tacnu.
Sistem senzora upravlja automatskim procesom rada i prati prisustvo proizvoda na određenim pozicijama.
Radi lakše manipulacije upakovanim proizvodima sistem na kraju ima modul za pozicioniranje dve tacne, jednu preko druge, tako da operater uvek uzima dve zapakovane tacne sa MPK1, za dalji proces pakovanja.