Automatska mašina za formiranje otvorenih kartonskih tacni.

Postavljanje kartonskih formi u magacin vrši se ručno, od strane rukovaoca mašinom. Mašina automatski vrši odvajanje, pregrupisanje i uzimanje jednog kartona za drugim u sledeću poziciju, pripremajući ih za dalje korake. Popunjenost magacina sa kartonima koji se oblikuju, kontroliše se senzorima, pa se na taj način sprečava da magacin ostane prazan.

Vakuumski sistem nalik na ruku sa četiri usisne kapice, hvata jedan karton i postavlja ga na vođicu koji gura karton u alat za oblikovanje. Ovaj modul prosljeđuje kartone dalje na modul za formiranje  U ovom odeljku, pištolj za lepljenje nanosi topli lepak na precizno definisane položaje na svakom listu kartona koji se oblikuje i lepi.

Kada karton stigne do modula za formiranje, svaki karton već ima naneti topli lepak. Kartoni su sada u alatu za oblikovanje koji pritisne karton i daje mu oblik U. Strane od kartona se postavljaju u krajnji položaj, bočna krila su zapečaćena i postavljena na 90 °.

Tako formirana tacna, ide na izlazni modul iz mašine.