Mašina je namenjena za ulaganje keksa ili vafla, u plastične forme sa čokoladom od 220 i 300 gr.

Plastične forme su postavljene na transporter. Brzina kretanja transportera sa tacnama čokolade je do 30 ciklusa/min

Ulaganje se vrši automatski u brzini koja je usklađena sa brzinom kretanja transportera

Mašina se sastoji od sledećih podsklopava:

  • Noseći ram
  • Magacin za postavljanje keksa ili vafla koji se ulaže, 4 kom
  • Sklop za stiskanje keksa / vafla
  • Sklop za podizanje keksa / vafla
  • Sklop za izguravanje keksa / vafla
  • Sklop za poravnjanje keksa / vafla ( tapkač )
  • Elekro ormar
  • Komandna kontola

Pneumatske komponente: SMC

PLC : Siemens LOGO!

Senzorika: SMC, TURCK

Konstrukcija mašine je od nerđajućeg čelika.

Svi materijali koriščeni na izradi mašine su sertifikovani za upotrebu u prehrambenoj industriji.