Z-transporteri (kosi transporteri) se izrađuju prema zahtevima kupaca kao što su potrebna visina na koju se transportuje teret i potrebna brzina. Kosi transporteri nalaze primenu u svim granama industrije. Trake kosih transportera mogu biti:

– Modularne (polipropilen, polietilen, poliamid)
– Poliuretanske