Mašina je konstruisana za upotrebu u prehrambenoj industriji sa namenom da puni u posudice marmelade, džemove i sličnih proizvoda od voća koje je kašasto, sa ili bez komadića voća.

Po svojim karakteristikama mašina je automatska jer je prisustvo operatera potrebno samo u delu ulaganja posudica na transporter i njihovog sklanjanja sa transportera na izlazu.

Masa za punjenje se gravitacijski doprema direktno iz vakuumskog suda za ukuvavanje.

Ciklus operacija se odvija automatski sve dok operater na mašini ne bude upozoren da je neki od ulaza ostao bez sirovina, ili da je izlaz prepunjen.

Mašina ima četiri glave za doziranje.

Kapacitet mašine je različit za različite posudice, i iznosi 30-45 posuda u minuti, i to:

– maksimalno 1800 kg na sat za posudice zapremine 1000 g,

– minimalno 750 kg na sat za teglu zapremine 240 g.

Predviđene su dve vrste ambalaže:

  • Plastične posude, kao čaše pravougaonog oblika, zapremine 400/700/1000gr; plastični poklopac.
  • Staklene tegle, , zapremine 240/340/440/850gr. Poklopac sa vakuumskim srednjim delom na zavrtanje. Ručno zatvaranje tegli.

Zavarivanje folije iz rolne na plastične posudice.

Kompletna mašina je od nerđajućeg čelika dozvoljenog za upotrebu u prehrambenoj industriji.