Ugaoni transporteri se izrađuju prema zahtevu kupca i mesta u sistemu u koji se ugradjuju. Ugaoni transporteri nalaze primenu u svim granama industrije. Trake ugaonih transportera mogu biti:

– Modularne (polipropilen, polietilen, poliamid)
– Poliuretanske