Princip rada ispitne stanice je zasnovan na testu koji se sprovodi u vodenoj sredini. Pakovanje koje se proverava se smešta u komoru, koja je delimično napunjena vodom, i koje se pritiska da ostane pod vodom pomoću potpornog držača.

Uz pomoć komprimovanog vazduha i venturijeve mlaznice stvara se vakuum generisan u vazdušnom prostoru iznad nivoa vode. Paket potopljen u vodi se naduvava.  Vreme testiranja traje samo nekoliko sekundi.

Ukoliko postoji poroznost u materijalu ili zavarenom spoju koji formira oblik pakovanja, mesto curenja vazduha ili gasa za punjenje, izlazi kao vidljivi tok mehurića u vodi.

Ovo je posebno važno kako bi se identifikovalo na kome mestu u procesu pakovanja može doći do greške, npr. ako folija nije dobro zavarena, gde se onda javlja problem zaptivanja na zavarenom spoju.

Ukoliko će upakovani proizvodi biti isporučeni avionskim prevozom, LEAK-TESTER BP 550,  se preporučuje za test simulacije visine.

Najčešća primena LEAK-TESTER BP 550 je u prehrambenoj industriji.

Preuzmite Brošurau Leak Tester BP 550 u pdf formatu.